Bij- en nascholingsdag vrijdag 20 november

Bij- en nascholingsdag voor hulpverleners, met als thema:

Moed en bemoediging als voorwaarde voor (persoonlijke) groei

Leven is een werkwoord. Leven is: voortdurend ervaringen opdoen en daardoor jezelf ontwikkelen. Leven houdt in: actief bezig zijn – zowel reageren op de dingen die op ons pad komen, als zelf dingen in gang zetten, willen, durven en… doen.

Hoe meer we daarin actief sturen, zelf onze koers bepalen, des te meer wij het naar ons zin hebben en des te meer we ons ontwikkelen. Maar zoals we weten, gaat dit met vallen en opstaan.
Het gaat om in actie komen, om doen. En het gaat om opstaan als je bent gevallen.
En daar is moed voor nodig. Moed geeft een stabiele basis om telkens weer vanuit te vertrekken en moed geeft de noodzakelijke energie om in beweging te komen.

Moed is de brug tussen willen en doen. Mensen beschikken over veel talenten en vaardigheden, maar zonder moed kunnen die niet worden ontwikkeld. Bemoediging in de (therapeutische) praktijk is dus een voorwaarde voor een succesvol therapeutisch contact.

Doelstelling
De hulpverlener meer bewust maken van:

  • het belang van moed en bemoediging voor persoonlijke groei en ontwikkeling
  • hoe ontmoediging een essentiële rol speelt in het ontstaan en behoud van psychische klachten
  • welke (therapeutische) vaardigheden passen bij een bemoedigende houding
  • praktische mogelijkheden om bemoediging een plek te geven in het contact met de cliënt

Voorbereiding
Lezen van 2 korte artikelen “Waarom is moed nodig” en “Drie kanten van moed

Docent

Wil Bahlmann-Stegeman (Meer Moed Instituut, Individualpsychologisch counselor- en sociaal-therapeut

Kosten
€ 165,- p.p. incl. thee/koffie en lunch. Max. 12 deelnemers.

Opgave
Vóór 13 november via het contactformulier op www.meermoed.nl en € 165,- overmaken op rek. NL56INGB0004614369 tnv. Meer Moed Instituut, Assen.
Als je van ons daarna een bevestiging ontvangt is je plaats gereserveerd.
PR-punten voor NFG-leden

Lokatie en tijd
Van 10.00 uur – 16.30 uur.
Flexwerkplek Assen  (gebouw De Admiraal).
Amerikaweg 2, 9407 TK Assen.