April – de maand van de Filosofie, MeerMoed- bijeenkomst 26 april

thema:

“Beschouw de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde”

26 april 2016

Als je Wikipedia raadpleegt over het begrip filosofie dan komt o.a. het volgende naar voren:

“Oorspronkelijk betekende filosofie dus eenvoudig: liefde voor wijsheid”

Uiteraard staat er dan nog veel meer, maar eigenlijk is deze term “ Liefde voor wijsheid” voor mijn bijdrage aan deze maand het meest passend. Ik zou de term nog wat willen aanvullen met uitspraken als “liefde voor kennis en inzicht”, wellicht voert dat ons dan ook naar wijsheid.
Weer terug naar het Meer Moed Instituut, dat als motto heeft:

“Beschouw de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde”

In deze potentiële innerlijke rijkdom en kracht ligt voor ieder mens de basis voor zelfvertrouwen, moed en persoonlijke groei.
Het is een prachtige uitspraak en als je zo in het dagelijks leven naar grote en kleine mensen leert kijken, dan kun je in de ontmoeting met hen het een en ander voor ze betekenen. Het zou een weg kunnen gaan worden om oorlog uit te bannen.
Op 26 april gaan we op zoek naar de achtergrond en de waarde van deze uitspraak. We gaan het hebben over “denken in niveau’s”, een manier van kijken naar mensen, gewoon met je eigen gezonde verstand en we gaan kijken naar de kennis die uit de jongste wereldreligie “Het Bahá’í Geloof” komt.
Waarom ik het zo belangrijk vind om dit verder te bestuderen is het feit, dat als je onder een gedachte of, een uitspraak, een ”bodem” kunt leggen, dat er dan een veel grotere motivatie ontstaat om in je gedrag werkelijk tot handelen over te gaan.
Je bent hartelijk welkom op dinsdagavond 26 april in het Meer Moed Instituut om verder hierover van gedachten te wisselen.

Tijd: van 19.30 uur – 21.30 uur. Begeleiding: Wil Bahlmann-Stegeman
Plaats: Borgstee 44, 9403 TV Assen – ruime parkeergelegenheid
Kosten: vrijwillige bijdrage

Opgave: via info@meermoed.nl of tel.0592-302933