De Belofte van Wereldvrede

StudiebijeenkomstBvW plaatje10cm
maandagavond 3 april, 19:30  – 21:30

“Wereldvrede is niet alleen mogelijk, maar zelfs onvermijdelijk. Ze is het volgende stadium in de evolutie van onze planeet….”

Werkwijze:
We gaan uit van de tekst uit “De Belofte van Wereldvrede”.(*) In deze verklaring worden de hindernissen op de weg naar een universele vrede op duidelijke wijze geschetst, terwijl tevens aandacht wordt gevraagd voor de geestelijke beginselen die een perspectief bieden op de oplossing van de maatschappelijke problemen van onze tijd.
Na een inleiding, gaan we korte teksten bestuderen, die vooral te maken hebben met hindernissen en een nieuw perspectief, waarop iedereen steeds kan reflecteren.

Plaats / datum: Meer Moed Instituut, Borgstee 44, 9403 TV Assen / 6 februari 2017
Begeleiding: Wil Bahlmann-Stegeman / Tijd: van 19.30 uur – 21.30 uur
Opgave: info@meermoed.nl of tel. 0592-302933 / Kosten: vrijwillige bijdrage

Hartelijk welkom op deze avond, waarin we je kennis willen laten maken van nieuwe ideeën over:
“de Grote Vrede waarnaar het hart van mensen van goede wil door de eeuwen heen is uitgegaan, waarvan zieners en dichters ontelbare generaties lang in visioenen hebben getuigd en die door de heilige geschriften van de mensheid keer op keer werd beloofd, is nu ten langen leste binnen het bereik der naties gekomen “

(*) Deze verklaring is in 1985 wereldwijd aangeboden aan staatshoofden, regeringsleiders, politici, godsdienstleiders en andere leiders door de Internationale Bahá’í Gemeenschap.
U kunt de tekst hier lezen.