Copyright

De auteursrechten van alle tekstmateriaal in deze website berusten bij het Meer Moed Instituut en zijn wettelijk beschermd. U dient zich te houden aan de gebruikelijke voorwaarden voor het overnemen van auteursrechtelijke werken (waaronder correcte en volledige bronvermelding, de teksten mogen niet worden bewerkt, vertaald etc. zonder aanvullende toestemming van de rechthebbende(n)).

Als gebruiker mag u de informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Voor niet commerciële doeleinden is het toegestaan om de op deze website gepubliceerde uitspraken en of verstrekte informatie met bronvermelding over te nemen. Gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan in welke vorm dan ook, zonder voorafgaand overleg en schriftelijke toestemming van het Meer Moed Instituut.

Neemt u bij twijfel contact op met het Meer Moed Instituut.

Het Meer Moed Instituut heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen. Mocht er beeldmateriaal worden getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact met ons opnemen.