Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie en eventuele beslissingen die op basis van die informatie worden genomen, geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. De informatie op deze website dient niet te worden beschouwd als een advies of als een vervanging van een consult of een behandeling door een arts.

Het Meer Moed Instituut aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan de geboden informatie. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Meer Moed Instituut worden beheerd. Deze links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Het Meer Moed Instituut heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten, noch voor eventuele schade die door gebruik van deze websites is of zou kunnen ontstaan.

Als gebruiker mag u de informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Voor niet commerciële doeleinden is het toegestaan om de op deze website gepubliceerde uitspraken en of verstrekte informatie met bronvermelding over te nemen. Gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan in welke vorm dan ook, zonder voorafgaand overleg en schriftelijke toestemming van het Meer Moed Instituut.

Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van bovenstaande voorwaarden in.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle rechten voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Suggesties, opmerkingen en vragen over deze site kunt u mailen naar info at meermoed-instituut.nl