Drie kanten van moed

Het leven vraagt om moed, dat weten we. Moed is de creatieve levenskracht waarmee mensen zich kunnen ontwikkelen. Mensen zijn namelijk als schatkamers vol potentiële eigenschappen, maar die kunnen ze alleen op eigen kracht, door hun eigen inspanning, ontwikkelen. En daar is moed bij nodig. En: meer moed is altijd beter.

1) Eén kant van moed is dat het ons in beweging brengt (en houdt!).
Met weinig moed wordt een mens passief, met meer moed komt een mens in actie. Vandaar ook dat het Meer Moed Instituut o.a. de slogan gebruikt: “Met moed breng je de dingen in beweging”.

2) Maar beweging op zich is niet genoeg. Want om ergens te komen is ook een richting of koers noodzakelijk. En dat is ook een aspect van moed: zelf aan het stuur van je leven willen staan, je eigen koers bepalen, bewust zijn van je eigen passies en idealen – wat je in het leven bereiken wil – , initiatieven nemen en je niet gewoon maar door de toevallige omstandigheden van het leven laten voortstuwen.

Beweging en richting zijn beide noodzakelijk om te bereiken wat we willen bereiken. Beweging zonder richting geeft verspilling van energie: we waaien met alle winden mee: we doen van alles en bereiken niets. En andersom: alléén een richting maar geen beweging, is als een zeilschip op koers maar zonder wind. In beide gevallen leidt dat tot frustratie (uiteindelijk komen we immers nergens) en tot verstarring en zelfs verbittering.

En hoe gaat het met mensen die het erg zuinig aandoen met zowèl beweging als met richting? Die gaan vaak als het ware klunend door het leven, leven hun leven op de spaarstand, van de ene dag in de andere dag. Die stellen hun dromen en idealen meestal uit tot ‘later’ als het ooit eens allemaal beter wordt (?), of overtuigen zich ervan dat ‘we toch sowieso niks te klagen hebben’.

3) Een derde heel belangrijke kant van moed is bovendien: jezelf leren kennen, waarderen en accepteren als een mens onderweg. Onderweg op zijn/haar persoonlijke ontwikkelingspad. ‘Ik accepteer mijzelf, precies zoals ik ben, met al mijn mogelijkheden‘ is zo gezien de contactsleutel voor elke ontwikkeling. En daarin zijn we vrij – veel vrijer dan we denken.
Er schuilen in ons veel onvermoede talenten en eigenschappen die we nog kunnen ontwikkelen.

Samen kunnen deze drie factoren als een ‘inwendig kompas’ werken waarmee we, ondanks alle invloeden van een hectisch leven, uiteindelijk steeds weer op onze eigen koers terugkomen – als we tenminste de nodige moed ontwikkelen en inzetten!

2 thoughts on “Drie kanten van moed

    • Hallo Jan Jaap, leuk dat je geïnteresseerd bent. Je kunt jezelf eenvoudig aanmelden voor onze nieuwsbrief door rechtsboven op het plaatje “Nieuwsbrief ontvangen, klik hier” te klikken. Dan komt het automatisch goed! Hartelijke groet, Renie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.