In jezelf geloven

Voor mensen is leven (zou moeten zijn): voortdurend bezig zijn met worden, met groeien. En om in beweging te blijven in ons persoonlijke groeiproces hebben wij een actieve, moedige levenshouding nodig. Meer moed is nodig omdat we nooit precies weten welke kansen en uitdagingen de dag van vandaag en morgen ons zal brengen. Maar onze moed moet wel een vaste ondergrond hebben om echt werkzaam te kunnen worden. En daarvoor is ‘in jezelf geloven‘ nodig.

Maar in jezelf geloven lukt alleen als je een goed beeld hebt van wat je als mens nu eigenlijk bent: uniek, onvervangbaar, onmisbaar en kostbaar: als een mijn vol edelstenen van onschatbare waarde. In die potentiële innerlijke rijkdom en kracht ligt de enige echte basis voor je handelen en je persoonlijke groei.

In jezelf geloven komt tot uitdrukking in: zelfkennis, zelfrespect, zelfwaardering, zelfvertrouwen. Er is voor je persoonlijke ontwikkeling geen mens belangrijker dan jezelf. Niemand anders kan dat immers voor je doen? En als je in jezelf gelooft heb je het fundament waarop je de moed en het zelfvertrouwen kunt ontwikkelen die je nodig hebt op je weg, om nieuwe ervaringen op te doen, voor je persoonlijke ontwikkeling.

Anders gezegd: als je niet in jezelf gelooft, zul je ook niet in anderen kunnen geloven, en waarom zouden die anderen dan in jou geloven? Dat zal zeker persoonlijke ontwikkeling hinderen, inclusief het aanleren van moed en bemoediging, want die staan dan op drijfzand en zullen dan geen blijvend effect hebben, niet voor jezelf, en niet naar anderen toe.
Bemoedigingspionier van het eerste uur: Erik Blumenthal zegt het in zijn boek ‘In jezelf geloven‘ zo:

“Hoe meer ik geloof in mijzelf en in mijn vermogens, hoe meer ik mij kan voorstellen dat ik vooruitga in mijn leven en in de relaties met andere mensen, hoe meer ik mezelf zal bemoedigen om te werken aan de dingen die ik wil bereiken, in plaats van te geloven dat die toch buiten mijn bereik liggen. En niet alleen kan ik dan bewust mijn lot in eigen handen nemen door een actieve rol te spelen in het bepalen van mijn toekomst, maar ook bijdragen aan een betere toekomst voor de maatschappij als geheel.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.