Mission Statement

Het Meer Moed Instituut heeft een concrete, positief realistische kijk op mensen en het leven. In het kort samengevat:

  1. Ons motto is “Beschouw de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde”. In deze potentiële innerlijke rijkdom en kracht ligt voor ieder mens de basis voor zelfvertrouwen, moed en persoonlijke groei.
  2. In ieder mens is een onbeperkte voorraad aan potentiële, positieve menseigenschappen aanwezig. Die eigenschappen kunnen alleen door eigen inspanning worden ontwikkeld – daar is dan ook het leven voor.
  3. Leven is een wérkwoord: een continu proces van worden, van persoonlijke groei, ieder op zijn eigen manier, op zijn eigen pad.
  4. Ieder mens moet in die persoonlijke ontwikkeling met eigen ogen leren zien, met eigen oren horen en met eigen verstand begrijpen.
  5. Wij mensen zijn sociale wezens – met elkaar samen vormen wij de mensheid. Zonder contact met andere mensen kunnen we niet leven, laat staan onszelf ontwikkelen: alleen in de wisselwerking met onze medemensen kunnen wij persoonlijk groeien (meer mens worden).
  6. Het hebben van goede relaties met onze medemensen, ‘thuis’, in het werk, en in de maatschappij, overal waar wij anderen tegenkomen, is een belangrijke voorwaarde om ons gelukkig te voelen.
  7. Ieder mens kan een veel grotere positieve invloed hebben op zijn omgeving, dan wij vaak durven geloven. Eén moedig mens vormt een meerderheid, is een gezegde. Elke grote sociale verandering is gestart met een enkeling of een kleine groep mensen.
  8. Elke vorm van ontwikkeling, elk leerproces, elke nieuwe ervaring, is in zekere zin een stap in het onbekende, en daar is moed voor nodig, want alles wat je nieuw leert doen, moet je doen voordat je het kunt. Elke nieuwe waarheid zullen we een plaats in onszelf moeten geven en ook dat vereist de moed te willen veranderen.
  9. Het is beslist nodig dat mensen voor hun persoonlijke ontwikkeling, zichzelf leren kennen: een solide zelfbeeld ontwikkelen en in zichzelf geloven, en een vertrouwensvolle, actieve levenshouding ontwikkelen.

En voor al deze zaken bij elkaar gebruikt het Meer Moed Instituut de verzamelterm: moed, méér moed. Daarom: “Meer moed is altijd beter”.

Meer moed ontwikkelen – moediger worden – kun je léren, en daarop speciaal is het aanbod van het Meer Moed Instituut gericht.