Uitgangspunten van de Individualpsychologie

Waar het gaat om een praktische aanpak van (verandering van) gedrag, gebruikt het Meer Moed Instituut ook psychologische kennis en methodes. Die hebben een solide wetenschappelijke basis in met name de Individualpsychologie van Alfred Adler en Rudolf Dreikurs.
Een korte inleiding/samenvatting daarvan leest u hier .

Het is een bemoedigende psychologie waarin de begrippen moed en bemoediging centraal staan. Vrijwel elk menselijk probleem blijkt te verbeteren door het ontwikkelen van meer moed. Met voldoende moed is een mens in staat naar oplossingen te blijven zoeken – waardoor er tegelijk ook onvermoede innerlijke krachten en talenten aan het licht komen. Diegene zal dan ook creatief genoeg zijn om op een praktische en gepaste manier op levensproblemen te reageren.

In Nederland zijn individualpsychologische boeken bekend geworden als: ‘Het huwelijk, een uitdaging’ en ‘Kinderen dagen ons uit’ [Rudolf Dreikurs], en ‘Ouders en Kinderen, vrienden of vijanden?’ [R. Dreikurs en E. Blumenthal].
Recent verscheen in een vertaling: ‘In jezelf geloven’ [Erik Blumenthal], met als hoofdthema’s: persoonlijke groei, moed en zelfvertrouwen.

De principes van de Individualpsychologie zijn inmiddels algemeen bekend en toegepast in vele zelfhulp-boeken over persoonlijke ontwikkeling, inclusief recente boeken van populaire auteurs als ‘Dr. Phil’ en John Gray. Ook over huwelijk en vooral op het terrein van opvoeding en onderwijs zijn er boeken op basis van individualpsychologische ideeën.

Voor Nederlandse boeken, zie Uitgeverij Anode.