Wie zijn wij?

Wil BahlmannWil Bahlmann-Stegeman, individualpsychologisch sociaaltherapeut en counselor, huwelijks- en relatiecounselor, MeerMoed-Trainer. Bemoedigingstrainer sinds 1994 (Encouraging-Trainer ADI). Van 2005 tot 2012 leider van de opleiding tot bemoedigingstrainer (Encouraging-Trainer).
Vanaf 2012 leider van de opleiding tot Meermoed-Trainer.

Verder o.m. docent praktische ontspanning en autogene training.

Wil gaat ervan uit dat ieder mens is als ‘een mijn vol edelstenen’ die aan het licht gebracht kunnen worden door een proces van bewustwording. Dat proces gaat vooral via bemoediging, door ervaren, begrijpen en het steeds weer maken van kleine stappen vooruit. ‘Een mens kan altijd anders’ is haar motto.