MeerMoed-Training (persoonlijke groei)

Moed is de brug tussen willen en doen.

De MeerMoed-Training is een laagdrempelige en toch diepgaande training, die zowel als groepstraining (max. 8 personen) als individueel (1 op 1) wordt gegeven.
De training richt zich vooral op 2 dingen.

1) Het bewust worden en beleven van de uitwerking van bemoedigende eigenschappen. Dit zijn eigenschappen, die je meer speelruimte bieden om in je eigen omgeving (gezin, werk, gemeenschap etc.) flexibeler en liefdevoller met anderen om te gaan.

Als mensen je waarderen omdat je bijvoorbeeld echte belangstelling voor hen toont, willen ze graag wat voor je doen, graag met je samenwerken. Je ziet dat terug in opvoedingsrelaties en in werksituaties, waarin mensen met elkaar moeten samenwerken. Niet voor niets blijkt uit veel onderzoeken dat mensen een geldbonus zouden laten schieten voor een compliment van hun baas! Een bemoedigende omgang met elkaar is essentieel. Hoe beter je dit begrijpt, des te succesvoller je kunt zijn.

2) Het inzetten van deze eigenschappen. Nieuw gedrag wat alleen maar werkt als het vanuit oprechtheid plaatsvindt, vraagt om een meer bewustere levenshouding, wat inhoudt dat je jezelf leert kennen wat betreft je reacties op anderen, je gedachten over de verschillende levenstaken, je levensstijl, je innerlijke zelfgesprekken, en je (nog te vinden) antwoorden op zingevingsvragen.

De training bestaat uit 2 modules (A en B) van 4 bijeenkomsten waarin deze aspecten worden aangesproken vanuit theorie, oefeningen en opdrachten. Het gaat om zelf beleven, dus je zult ook zelf gaan doen. Kennis die je niet gebruikt, die je niet leert toepassen, is alleen maar een belasting. Vandaar dat deze training heel praktisch ingericht is.

Wil je moediger worden? Dat kan! Zet jezelf in beweging en onderneem actie. Dat is het geheim.

Docente: Wil Bahlmann-Stegeman.
Investering voor groepstrainingen: per module € 95,- p.p.
Voor individuele trainingen (1 op 1): € 45,- per sessie.
Locatie: Meer Moed Instituut, Borgstee 44, Assen.

De eerstvolgende groepstraining wordt gehouden op dinsdagavonden van 20 – 22 uur.
Data:
Module A: 14, 21, 28 maart en 4 april 2017
Module B: data in overleg

Opgave vóór 7 maart 2017 via telefoon 0592 302933 of e-mail: info@meermoed.nl
Je kunt ook alleen module A volgen.