MeerMoed-Training (persoonlijke ontwikkeling)

De MeerMoed-Training is een laagdrempelige en toch diepgaande training die als individueel traject kan worden gevolgd. De training richt zich vooral op 2 dingen:

1) Het bewust worden en beleven van de uitwerking van bemoedigende eigenschappen. Dit zijn eigenschappen, die je meer speelruimte bieden om in je eigen omgeving (gezin, werk, gemeenschap etc.) flexibeler en liefdevoller met anderen om te gaan.

Als mensen je waarderen omdat je bijvoorbeeld echte belangstelling voor hen toont, willen ze graag wat voor je doen, graag met je samenwerken. Je ziet dat terug in opvoedingsrelaties en in werksituaties, waarin mensen met elkaar moeten samenwerken. Niet voor niets blijkt uit veel onderzoeken dat mensen een geldbonus zouden laten schieten voor een compliment van hun baas! Een bemoedigende omgang met elkaar is essentieel. Hoe beter je dit begrijpt, des te succesvoller je kunt zijn.

2) Het inzetten van deze eigenschappen. Nieuw gedrag aanleren vraagt om een meer bewuste levenshouding, wat inhoudt dat je jezelf leert kennen wat betreft je reacties op anderen, je gedachten over de verschillende levenstaken, je levensstijl, je innerlijke zelfgesprekken, en je (nog te vinden) antwoorden op zingevingsvragen.

Deze individuele training bestaat uit 2 modules (A en B) van elk 4 bijeenkomsten waarin deze aspecten worden aangesproken vanuit theorie, oefeningen en opdrachten.
Het gaat steeds om zelf beleven, dus zelf doen.
Kosten: € 150,- per module. Tijd en data in overleg.
Na module A kunt u beslissen om verder te gaan met module B.

Docente: Wil Bahlmann-Stegeman.
Locatie: Meer Moed Instituut, Borgstee 44, 9403TV Assen.
Voor meer info en aanmelden: bel ons 0592 316097 of e-mail: info@meermoed.nl

Moed is de brug tussen willen en doen.